Primer upotrebe PICTURE taga

Picture tag i promena fotografije u zavisnosti od širine prozora/ekrana. Vodi se računa o dimenzijama fotografije ali i o sadržaju fotografije. Testirajte kod promenom širine prozora.

<picture>
  <source media="(min-width: 768px)" srcset="slike/morexl.jpg">
  <source media="(min-width: 480px)" srcset="slike/more.jpg">
  <img src="slike/kamenm.jpg" alt="more" style="width:auto;display: block;margin: auto;">
</picture>

more