Primer upotrebe media upita

Media upit je moguće koristiti i kod povezivanja stranice sa css fajlom. U primeru se učitavaju različiti CSS fajlovi u zavisnosti od širine ekrana.

<link rel="stylesheet" media="screen and (min-width: 481px)" href="veci480.css">
<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 480px)" href="manji480.css">