Primer upotrebe media upita

Media upit u kombinaciji sa picture tagom. Promena fotografije u zavisnosti da li je orjentacija ekrana uspravna ili polo┼żena.

<picture>
  <source media="(orientation: landscape)" srcset="morehorizont.jpg">
  <source media="(orientation: portrait)" srcset="moreuspravna.jpg">
  <img src="morehorizont.jpg" alt="more" style="width:100%;">
</picture>

more