Web dizajn primeri

MEDIJA UPITI - CSS

@media upiti se koriste pri definiciji stilova prilagođenih različitim uređajima i meidijima. Uz dodatak određenih osobina, kao što su širina, orjentacija, rezolucija lako se može definisati dizajn za prikaz sadržaja na mobilnom telefonu, tabletu (vertikalno postavljenom ili horizontalno), laptopu, desktop računaru ili televizoru.

Primer 1

U nastavku je primer koda koji menja boju pozadine stranice u zavisnosti od širine prostora za prikaz sadržaja. Prepoznaje 3 različite granične vrednosti za širinu.

Uz korišćenje ključne reči @media,

Redosled u kojima su data pravila je bitan.

body{
 background-color:#ffffff;
}

@media only screen and (max-width: 1024px){
 body{
   background-color:#0099ff;
 }
}

@media only screen and (max-width: 768px){
  body{
  background-color:#99cc00;
 }
}

@media only screen and (max-width: 480px){
 body{
  background-color:#ff6699;
 }
}

Test koda

Primer 2

Meidia upit u kombinaciji sa picture tagom. Promena fotografije u zavisnosti da li je orjentacija ekrana uspravna ili položena.

<picture>
  <source media="(orientation: landscape)" srcset="morehorizont.jpg">
  <source media="(orientation: portrait)" srcset="moreuspravna.jpg">
  <img src="morehorizont.jpg" alt="more" style="width:100%;">
</picture>

Test koda

Primer 3

Media upit je moguće koristiti i kod povezivanja stranice sa css fajlom. U primeru se učitavaju različiti fajlovi u zavisnosti od širine ekrana.

  <link rel="stylesheet" media="screen and (min-width: 481px)" href="veci480.css">
  <link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 480px)" href="manj480.css">

Test koda