Flex kontejner i galerija slika

Broj slika koje se prikazuju u redu se prilagođava širini prozora. Slike imaju istu širinu, a visina se određuje proporcionalno, u odnosu jedna na drugu su centrirane, a počinju da se razmeštaju od početka flex kontejnera.