Web dizajn primeri

FLEXBOX

Dobar način za prikaz galerije fotografija na stranici može da bude flexbox, gde će broj fotografija koje se prikazuju u redu biti prilagodljiv veličini prostora. Potrebno je prvo definisati flex kontejner, div tag sa osobinom display postavljenom na flex.

Osobina flex-wrap može da ima vrednost nowrap gde će se menjati širina objekata u kontejneru pri promeni širine kontejnera ili wrap, pri čemu će se menjati broj objekata koji mogu da se nađu u jednom redu.

Osobina flex-direction određuje u kom pravcu će se smeštati objekti unutar kontejnera, po redovima, kolonama, od kraja ili početka...

Osobina justfy-content određuje odakle počinje razmeštanje objekata unutar flex kontejnera,a osobina align-items utiče na poravnanje objekata u odnosu na medjusobni položaj.

flex-kontejner {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  flex-direction: row;
  justify-content: flex-start;
  align-items: center;
}

Slike,fiksne širine će se razmeštati unutar flex kontejnera

img{
  height:250px;
  width: auto;
  padding: 20px;
}

Test koda